Welkom bij Siske Van Hooren!

Uw coach voor het leven!

Ontmoet Siske op Facebook!

 

Siske Van Hooren is een briljante psychopaat die al jaren opgesloten zit in een zwaar bewaakte gevangenis; het penitentiair complex te Brugge.

 

Siske schiep er in het verleden een genoegen in zijn medemens met de harde waarheid over zichzelf en zijn omgeving te confronteren. 

 

Siske praatte lange tijd op zijn ‘slachtoffers’ in over de ‘totale zinloosheid van het leven’ en over de alomtegenwoordige corruptie om ons heen, tot ze in die mate bevangen werden door melancholie dat de drempel om zich het leven te ontnemen alsmaar lager werd.

Soms volgde hij hen maandenlang om hun leefwereld te doordingen. Hij maakte bijvoorbeeld opnames van hun vrienden en dwong dan zijn slachtoffers te luisteren naar wat ze achter hun rug vertelden. Hij onderzocht de machtsverhoudingen en de complotten rond zijn slachtoffers en legde die op een abrupte manier bloot.

 

Uiteindelijk deed hij niet meer dan zijn slachtoffers de naakte waarheid te vertellen. Die belandden echter dikwijls in een zware depressie, die soms zelfs resulteerde in een zelfmoord. 

 

Hoewel Siske door menig psychiater knettergek en uiterst gevaarlijk werd bevonden, blijven de meningen verdeeld en intrigeert hij veel mensen. Hij leest en schrijft haast de hele dag door en heeft nagenoeg over alles een uitgesproken mening.

 

Deze website werd in het leven geroepen onder impuls van een team van psychiaters en gedragswetenschappers die Siske het voordeel van de twijfel geven die de mentale kracht van Siske positief wilden aanwenden in plaats van destructief.

 

Volgens de psychiaters is Siske met wat hij weet in staat de samenleving te ontwrichten en de regering te doen vallen. Toch bevat zijn informatie veel elementen die iedereen ten goede kan komen en de maatschappij kunnen corrigeren daar waar nodig. Dat heeft de doorslag gegeven om Siske een forum te geven via deze site. 

Siske heeft intussen bewezen dat hij nu mensen daadwerkelijk helpt en daarom kreeg hij zelfs een eigen emailadres en een facebookaccount. Siske mag dus nu, na vele jaren van onberispelijk gedrag, zijn werken publiceren en mensen adviseren; op voorwaarde dat hij iedereen respecteert en hen fatsoenlijk behandelt. Hij mag uiteraard zijn mening ventileren maar hij moet zijn grenzen kennen.

 

Stuur Siske een mailtje, misschien antwoordt hij wel… maar pas op! Laat hem niet in jouw brein kruipen…

 

Contact: siskevanhooren@telenet.be

 

 

Siske Van Hooren op televisie?

Intussen zijn sommige mensen op het idee gekomen om van Siske een heuse tv-show te maken waarbij mensen live een confrontatie aangaan met de psychopaat. Wordt vervolgd...

 

 

Meer over Siske Van Hooren:

Siske beweert dat het nooit zijn bedoeling is geweest mensen te doden. Hij zegt dat mensen die zichzelf van het leven ontnomen hebben, te zwak waren om te kunnen blijven functioneren in de samenleving en hun zelfdoding onvermijdelijk was. Ze zijn volgens hem een voorbeeld van de maatschappelijke degeneratie en het moreel verval waar we ons volgens hem momenteel in bevinden.

 

De openbare aanklager, de voorzitter en de jury zagen dit echter anders, vandaar ook zijn veroordeling.

Volgens de psychiaters gaat het bij Siske om de expliciete uiting van de primitieve drang naar macht over zijn omgeving.

 

Siske komt echter niet uit een ontwricht gezin en heeft tijdens zijn jeugd geen noemenswaardige trauma’s opgelopen. Dat hij er dan toch een dergelijk vorm van afwijkend gedrag op nahoudt vindt Siske zelf bijzonder interessant. Volgens hem is zijn gedrag een ‘normale’ reactie op een neurotische samenleving, waarin aan mensen een levenspatroon wordt opgedrongen dat lijnrecht tegenover de biologische identiteit van het individu staat.

 

Opvallend aan Siske is dat hij zijn mentale kracht ook op een positieve manier kan aanwenden. Naast het geven van concrete adviezen, die het leven van mensen in positieve zin veranderen, confronteert hij de mensen met hun eigen ‘ik’ en ontdekken ze zo hun ware identiteit. Dit wordt soms als zeer bevredigend, heilzaam en zingevend ervaren.

 

Je weet echter nooit op voorhand hoe je door hem zal beoordeeld worden.

Vóór Siske achter de tralies zat, gaf hij trouwens seminaries over zelfontplooiing, motivatiepsychologie en succes.

 

Recentelijk werd beslist dat Siske af en toe, onder begeleiding, kortstondig de gevangenis mag verlaten om bijvoorbeeld voordrachten te houden. Hij kan wel maar voor 1 dag verlof nemen, dient een enkelband te dragen, moet vooraf vertellen waar hij heengaat en mag niet afwijken van de vooraf bepaalde route.

 

Bernard Le Compte, psychiater

 

Niets mag gekopieerd worden van deze website zonder toestemming van de auteur.